Biznes mierzy się z rosnącymi cenami energii. “To ostatni moment na rewolucyjne zmiany”

Foto: ARKADIUSZ ZIOLEK / East News Zmiany w energetyce przyspieszyły tak mocno, że nawet plany tworzone rok czy dwa lata temu, wydają się już mało aktualne – przyznaje Karol Wolff z PKN Orlen. Propozycje Komisji Europejskiej zawarte w pakiecie “Fit for 55”, jeśli zostaną wdrożone, spowodują przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce i upowszechnienie samochodów elektrycznych.…

Biznes mierzy się z rosnącymi cenami energii. “To ostatni moment na rewolucyjne zmiany”


Zmiany w energetyce przyspieszyły tak mocno, że nawet plany tworzone rok czy dwa lata temu, wydają się już mało aktualne - przyznaje Karol Wolff z PKN Orlen.

Foto: ARKADIUSZ ZIOLEK/ East News


Zmiany w energetyce przyspieszyły tak mocno, że nawet plany tworzone rok czy dwa lata temu, wydają się już mało aktualne – przyznaje Karol Wolff z PKN Orlen.


Propozycje Komisji Europejskiej zawarte w pakiecie “Fit for 55”, jeśli zostaną wdrożone, spowodują przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce i upowszechnienie samochodów elektrycznych.– Zdajemy sobie sprawę, że nasze rafinerie nie mają świetlanej przyszłości– przyznał Karol Wolff, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN Orlen, na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, podczas debaty organizowanej przez Business Insider Polska.

  • Wdrożenie pakietu “Fit for 55” da impuls do szybszych przemian w polskiej energetyce i rozwoju elektromobilności
  • Tuż po 2035 r. liczba samochodów napędzanych paliwami spalinowymi będzie bardzo szybko spadać, co oznacza zmiany dla producentów paliw
  • To ostatni minute na poważne rozpoczęcie rewolucji energetycznej – zgodzili się uczestnicy debaty
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Pakiet “Fit for 55” to zbiór propozycji, który ma dostosować politykę Unii Europejskiej do celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. Część proponowanych rozwiązań dotyczy transportu, który ma być bardziej ekologiczny. Od 2035 r. wszystkie nowe pojazdy osobowe powinny być już zeroemisyjne. Ponadto od 2026 r. transportation drogowy zostanie objęty systemem handlu emisjami.

Cele przedstawione przez KE są bardzo istotne. Dla nas szczególnie ważne jest wyznaczenie granicy 2035 r. jako momentu, w którym nie będziemy już mogli rejestrować samochodów spalinowych. Wszystkie państwa członkowskie będą musiały przedstawić plany, jak zamierzają te wszystkie cele wypełnić. My pracujemy nad rekomendacjami w tym obszarze– stwierdził Aleksander Rajch, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.– Impulsem dla rozwoju elektromobilności będzie też objęcie transportu drogowego system handlu emisjami. W mojej ocenie to konieczne i mam nadzieję, że wydarzy się szybciej niż później — dodał Rajch.

Dla producentów paliw oznacza to potężne zmiany.– Patrząc na nasze aktywa rafineryjne, to oczywiście mamy świadomość, że nie mają one świetlanej przyszłości. Tuż po 2035 r. liczba samochodów napędzanych paliwami spalinowymi będzie bardzo szybko spadać. Dlatego, aby utrzymać nasze zakłady, inwestujemy w petrochemię. Uruchomiliśmy duży projekt instalacji olefin w Płocku i on wydłuży życie tego zakładu mniej więcej do roku2050 Wygląda więc na to, że jedne z ostatnich baryłek diesla, które będą produkowane w Europie, będą pochodzić właśnie z Płocka— mówił Karol Wolff z PKN Orlen.

Dodał, że zmiany w energetyce przyspieszyły tak mocno, że nawet plany tworzone rok czy dwa lata temu, wydają się już mało aktualne.– Przykładem są plany dotyczące budowy stacji ładowania aut elektrycznych Zakładaliśmy, że będziemy mieć tysiąc stacji w perspektywie 10 lat, tymczasem będziemy mieć 500 już pod koniec tego roku. W tym kontekście cieszy deklaracja wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski, który zapowiedział rewizję Polityki energetycznej państwa do 2040 r. Widzimy bowiem, że zawarte tam niektóre założenia realizują się szybciej– podkreślił Wolff.

Spóźniona transformacja

Prezes Dalkia Polska Jacek Chodkowski zaznaczył, że kierunek transformacji jest już wszystkim znany.– Patrząc na biznes w Polsce, to trzeba sobie powiedzieć, że z transformacją jesteśmy spóźnieni i już najwyższy czas na zmiany. Musimy zastanowić się, co ma zastąpić węgiel– czy gaz, biogaz czy może w dalszej perspektywie atom. Kluczowa jest także efektywność energetyczna. Nasi klienci wymagają od nas już nie tylko zmiany miksu energetycznego, ale też usług, których celem jest sterowanie efektywnością energetyczną– przekonuje Chodkowski.– Biznes widzi, że ceny energii elektrycznej, ciepła czy pary w Polsce rosną, a to decyduje o cenach produktów końcowych– skwitował prezes Dalkii.

To faktycznie ostatni minute na poważne rozpoczęcie rewolucji energetycznej– zgodził się Wolff. Przypomniał, że PKN Orlen w swojej strategii kładzie duży nacisk na obszar energetyki.– Chcemy, by była ona niskoemisyjna, stabilna i innowacyjna. W pierwszej kolejności wdrażamy energetykę gazową, która powinna zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w momencie, gdy z systemu wypadać będą bloki węglowe. W drugiej kolejności ruszą morskie farmy wiatrowe, które zapewnią dużą i stabilną moc– zapowiedział Wolff.

Read More @ Article Source

Subscribe To Our Newsletter